seksualność

Seksualność człowieka cz.1

Słów kilka o temacie trudnym, pomijanym, wiążącym się z dużą dawką emocji: 🚻 SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA ♂️♀️
 
Seksualność jest atrybutem każdego człowieka, według większości teorii tworzy się już w okresie płodowym, a zatem jest istotną częścią człowieka, jego elementem składowym. Seksualność można postrzegać jako pewną całość, na którą składa się pięć elementów:
1. tożsamość seksualna (powstaje wraz z płcią chromosomalną – zapłodnienie)
2. orientacja seksualna (zręby tworzą się w okresie płodowym –> rozwój w okresie adolestencji)
3. preferencje seksualne (zmieniają się w przestrzeni upływającego czasu)
4. rola płciowa (kształtuje się w dzieciństwie, rozwija w okresie adolestencji)
5. realizacja seksualna (zależna od wieku i dojrzałości jednostki, a także 4 pozostałych czynników)
 
• Tożsamość seksualna rozumiana jest jako poczucie przynależności do grupy kobiet, bądź mężczyzn. Z reguły poczucie to jest zgodne z treścią (płcią) anatomiczną. Tożsamość seksualna tworzy się już w okresie płodowym, wówczas, gdy powstaje płeć chromosomalna, czyli w momencie zapłodnienia.
• Orientacja seksualna to ukierunkowanie popędu seksualnego ku określonej płci. Obecnie wyróżniamy orientację: heteroseksualną, homoseksualna, biseksualną oraz aseksualną, eksperci w dziedzinie seksuologii debatują także o piątym rodzaju orientacji seksualnej, czyli o orientacji automonoseksualnej – jest to pociąg do samego siebie.
• Zręby orientacji seksualnej tworzą się już w okresie płodowym, rozwija się ona w dzieciństwie oraz w okresie adolescencji.
• Preferencje seksualne są naszymi dążeniami ku obiektom seksualnym. Informują nas o tym, co jest źródłem i sposobem naszego zaspokojenia seksualnego, mogą być to przedmioty, ludzie, zwierzęta, itd. Szerokość oraz zakres preferencji mogą się zmieniać.
• Rola płciowa to nasze zachowania, czyli manifestacja naszej tożsamości płciowej.
• Realizacja seksualna rozumiana jest jako zachowania seksualne. Jest przejawem wszystkich czterech części składowych: tożsamości, orientacji, preferencji oraz roli płciowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *