OFERTA

Zapoznaj się z obszarami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie i/lub Twojemu dziecku

Terapia neurologopedyczna

KOLEJNA WIZYTA (Jagoda Data-Roszak)

Czas trwania: 45 minut

Koszt: 150 zł

Dedykowane dla: pacjentów w procesie terapeutycznym, wymagających wsparcia terapeutycznego, pacjentów, którzy odbyli pierwszą wizytę diagnostyczną

Wizyta obejmuje:

  • Dostosowane do potrzeb pacjenta oddziaływania terapeutyczne
  • Praca z pacjentem 1:1
  • Omówienie postępów
  • Nowe zalecenia
  • Planowanie dalszych działań
Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem