OFERTA

Zapoznaj się z obszarami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie i/lub Twojemu dziecku

Obszary mojej pracy

  • Noworodki i niemowlęta – trudności w pobieraniu pokarmu, krztuszenie się, ulewanie, brak gaworzenia, trudności ze ssaniem, otwarta buzia
  • Terapia Karmienia – wybiórczość pokarmowa, trudności w jedzeniu, lęk związany z krztuszeniem, zadławieniem, rozkarmianie doustne (PEG, sonda)
  • Praca z osobami w spektrum – komunikacja, baza komunikacyjna, rozwijanie kompetencji językowych
  • Opóźniony Rozwój Mowy
  • Dorośli, młodzież, dzieci – wsparcie leczenia ortodontycznego, przygotowanie do leczenia ortodontycznego
  • Zaburzone funkcje prymarne – nieprawidłowa pozycja warg, żuchwy i języka, otwarta buzia podczas snu/zabawy, nieprawidłowe, wysiłkowe połykanie
  • Zaburzenia oddechowe – chrapanie, bezdech senny, spanie z otwartą buzią, częste westchnienia, trudności z oddychaniem
Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem