Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Administratorem powierzonych danych osobowych jest:

Jagoda Data-Roszak

Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w zakresie konsultacji, obserwacji, diagnozy oraz terapii logopedycznej/terapii karmienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

W związku z ustawą RODO informuję, że:

  1. wszystkie dane przekazywane podczas zapisu pacjenta na diagnozę logopedyczną/diagnozę terapii karmienia, badanie przesiewowe bądź terapię logopedyczną/terapię karmienia takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy oraz wszelką prowadzoną dokumentację z przebiegu spotkań, konsultacji specjalistycznych, rozmów indywidualnych, wyników badań i tym podobnych przechowuję w sposób całkowicie bezpieczny, uniemożliwiający dostanie się do nich osób trzecich oraz ich wykorzystanie w celach innych niż powyższe.
  2. przekazane mi przez Państwa dane poufne (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, kserokopię dokumentacji medycznej i specjalistycznej) wykorzystuję wyłącznie do rzetelnego wykonywania usług oraz do informowania Państwa o przebiegu terapii, planowanym spotkaniu, potrzebie dodatkowych konsultacji bądź do kontaktu telefonicznego, gdy jest on niezbędny w celu zmiany realizacji zajęć z jakichkolwiek powodów (konieczność zmiany terminu lub godziny spotkania, odwołanie spotkania, spóźnienia itp.).
  3. dane osób, które zakończyły terapię logopedyczną lub ją przerwały będą trwale usuwane po upływie 3. miesięcy od daty ostatniego spotkania, do tego czasu mają Państwo prawo do uzyskania kserokopii pełnej dokumentacji prowadzonej w czasie trwania terapii.
  4. mają Państwo prawo w każdej chwili zgłosić chęć zmiany istotnych danych poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub e-mailowy.

Z poważaniem

Jagoda Data-Roszak