OFERTA

Zapoznaj się z obszarami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie i/lub Twojemu dziecku

Konsultacja neurologopedyczna

PIERWSZA WIZYTA (Jagoda Data-Roszak)

Czas trwania: 60 minut

Koszt: 250 zł

Dedykowane dla: noworodki, niemowlęta, dzieci, młodzież i dorośli

Konsultacja obejmuje:

  • Wywiad, obserwację, badanie
  • Pisemną diagnozę w formie elektronicznej
  • Zalecenia do pracy i dalszego postępowania terapeutycznego

Badanie:

  • Anatomia
  • Napięcie mięśniowe
  • Funkcje prymarne
  • Sprawność artykulatorów
  • Artykulacja
  • Komunikacja
Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem