seksualność

Seksualność człowieka cz.2

SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA cz.2:
🚻 Rozwój seksualności postępuje przez cały okres życia człowieka. Można go podzielić na 3 fazy:
1. Dzieciństwo – faza eksperymentalna (0-12r.ż.)
2. Dorastanie – faza przejściowa (12-18r.ż.)
3. Dorosłość – faza stabilności (18+r.ż.)
 
🚼 W okresie dzieciństwa, od narodzin do około 12go roku życia, występują trzy fazy:
1. wczesne dzieciństwo – faza preedypalna(0-3r.ż)
2. środkowe dzieciństwo – faza edypalna(3-6r.ż.)
3. późne dzieciństwo – faza latentna (6-12r.ż.)
 
Każda z tych faz charakteryzuje się szeregiem normatywnych zachowań, które wskazują na prawidłowy rozwój dziecka:
 
🚼FAZA PREEDYPALNA (0-3)
W tym okresie dziecko jest silnie zależne od swoich opiekunów, głównie od matki Jest to faza, w której dziecko nie jest w pełni świadome swoich zachowań, a jego działania zazwyczaj przybierają charakter eksperymentalny.
Zachowania charakterystycznej dla tej fazy to:
1. Zachowania autoerotycze
-masturbacja rozwojowa – poznanie ciała
-masturbacja sytuacyjna (silne emocje) – osiągnięcie ulgi
-masturbacja patologiczna (wyuczona) – zasypianie, uspokojenie, wykorzystanie
2. Zachowania orientacyjne – poznanie różnic płciowych, potwierdzenie tożsamości płciowej, identyfikacja z rolą
3. Zachowania odreagowujące traumę – rozładowanie napięcia
 
🚼FAZA EDYPLNA (3-6)
Charakteryzuje się:
• silnym wpływem systemu rodzinnego na seksualność dziecka
• konfliktowymi relacjami z rodzicami (zależnie od płci) !
• integracją uczuciowości i agresji seksualnej (rozumiana jako działanie, czyn, a nie przemoc)
• różnorodnością ekspresji seksualnej
Zachowania charakterystycznej dla tej fazy to:
1. Zachowania autoerotyczne
A. masturbacja rozwojowa – funkcje: przyjemność
B. masturbacja eksperymentalna – funkcje: poznanie, zaspokojenie cikawości
C. masturbacja instrumentalna – funkcje: obniżenie napięcia, zwrócenie uwagi
2. Zachowania orientacyjne – funkcje: poszukiwanie wiedzy
3. Zachowania interakcyjne
A. zabawy zwierające kontakt z ciałem (np. zabawa w lekarza)
B. zabawy naśladujące seks dorosłych (np. zabawa w dom)
C. zabawy odreagowujące traumę
4. Inne
A. twórczość seksualna (rysunki, ulepianki, itp.)
B. Zachowania z udziałem zwierząt
 
🚼FAZA LATENTNA (6-12) 🚺🚹
Jest to okres swoistego, pozornego wyciszenia seksualnego. Dzieci w tym przedziale wiekowym często grupują się ze względu na płeć. I tak w grupach dziewcząt przeważają romantyczne historie miłosne, chęć poznania księcia z bajki i wiecznej, jedynej, prawdziwej miłości  wyparcie seksualności, cielesności i agresji seksualnej. Chłopcy natomiast przechodzą w fazę czynu i działania. Jest to czas silnych emocji, wspólnego poznawania świata, porównywania wizji swojej z grupą rówieśniczą. Wśród chłopców często pojawia się infantylizacja seksualności i cielesności, zachowania prześmiewcze, infantylne, prowokacyjne, także wyśmiewanie miłości i uczuć.
Jak widać potrzeby chłopców i dziewczynek w tej fazie są bardzo różne, stąd częste konflikty i nieporozumienia.
Zachowania charakterystycznej dla tej fazy to:
1. Masturbacja dziecięca
2. Zachowania zastępujące masturbację
3. Zachowania interakcyjne grupowe

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *