OFERTA

Zapoznaj się z obszarami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie i/lub Twojemu dziecku

Terapia logopedyczna

To szereg zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia logopedyczna obejmuje wszystkie aspekty życia, nie tylko mowę, język i komunikację. Skuteczna terapia wymaga współpracy rodzic-dziecko-terapeuta, dlatego w trakcie terapii logopedycznej moi pacjenci otrzymują zadania do wykonywania i ćwiczenia w domu, po to by wspierać gabinetowe działania terapeutyczne.

Terapia:

  • ASD (Autism Spectrum Disorder)
  • DLD: rozwojowe zaburzenia mowy i języka (dawniej Afazja rozwojowa, opóźniony rozwój mowy)
  • Zaburzenia mowy współwystępujące z innymi czynnikami: zespoły genetyczne, nieprawidłowy rozwój ośrodkowego układu nerwowego, i inne
  • Wady wymowy
Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem
Jagoda Data-Roszak podczas terapii z dzieckiem