OFERTA

Zapoznaj się z obszarami mojej pracy
i zobacz, jak mogę pomóc Tobie i/lub Twojemu dziecku

Szkolenia i warsztaty

Prowadzę także szkolenia oraz warsztaty zarówno dla rodziców jak i specjalistów. Czas trwania szkolenia oraz jego tematyka są dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników.

Przykładowe tematy szkoleń:

1. Przesiewowa diagnoza logopedyczna, czyli kiedy wysłać dziecko do logopedy – szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
2. Seksualność w cyklu życia człowieka: rozwój seksualny dzieci i młodzieży – warsztaty dla specjalistów i rodziców
3. Rozwój mowy dziecka. Etapy powstawania mowy, kroki milowe w komunikacji – warsztaty dla rodziców
4. Profilaktyka logopedyczna. Praktyczne gry i zabawy wspomagające procesy rozwoju mowy – warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz opiekunów pracujących w żłobkach

Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii
Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii
Jagoda Data-Roszak w gabinecie podczas terapii